MLADOST IN BURJA VZTRAJATA V NAŠI DOLINI

Vzgojni program Občine Ajdovščina, Mladost na burji, tudi v prihajajočem šolskem letu nadaljuje svojo vzgojno – učno poslanstvo in se usmerja v razvoj, skladen z novodobnimi izzivi. V program Mladost na burji, ki ga Občina Ajdovščina uresničuje z izvajalcem, inštitutom za mladinsko politiko,