Novice

Vzgojni program Občine Ajdovščina, Mladost na burji, tudi v prihajajočem šolskem letu nadaljuje svojo vzgojno – učno poslanstvo in se usmerja v razvoj, skladen z novodobnimi izzivi.

V program Mladost na burji, ki ga Občina Ajdovščina uresničuje z izvajalcem, inštitutom za mladinsko politiko, se je v preteklem programskem obdobju vključilo skoraj 1700 otrok in mladih.

Na vseh štirih področjih, skupnost, prijatelj, poklic in zdravje, ki jih program naslavlja, so udeleženci programa izvedli številne aktivnosti.

V skupinskih projektih, povezanih z občino Ajdovščina, kjer so sodelovali celotni razredi, so nastali vrtovi zelišč, čudoviti kratki filmi o prijateljstvu in pomenu medsebojne pomoči in povezovanja.

Program Mladost na burji je, tudi na razstavi Moja Ajdovščina v galeriji Hiše mladih v Palah, s ponosom razstavil umetniške prispevke otrok in mladih. Z risanjem, oblikovanjem in pisano besedo so udeleženci zelo izvirno opisali svoj kraj in življenje v naši skupnosti.

Kljub številnim omejitvam in spremenjenem načinu dela v vrtcih in šolah, je program Mladost na burji v preteklem programskem obdobju zaključila večina udeležencev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVO PROGRAMSKO LETO, NOVI IZZIVI

Leto 2020 je bogato z izzivi, nekatere smo si postavili sami, spet druge smo morali sprejeti. V prihajajoče programsko leto Mladosti na burji vstopamo bolj izkušeni, predvsem pa z optimizmom. Upoštevamo, da so lahko omejitve glede organizacije interesnih dejavnosti učencev in mladih številne. Sodelovanje v aktivnostih za skupnost, za posameznika, za poklic in zdravje bo, v primeru zaostritve zdravstvenih razmer, potekalo drugače. V takem scenariju bomo spet več časa preživeli v virtualnem svetu. Vendar smo strokovni delavci, vzgojitelji, učitelji in profesorji že v času, ko smo bili primorani ostati doma, pokazali veliko mero iznajdljivost in se zelo potrudili z vodenjem otrok, učencev in dijakov.

Tudi javni zavodi in druge organizaije, ki otrokom in mladim udeležencem programa Mladost na burji skozi leto ponujajo priložnosti za vključevanje v njihove aktivnosti, so že sprejele spremembe in pri svojem delovanju upoštevajo zahteve in priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom.

Spodbujali bomo aktivnosti na prostem in v manjših, zaključenih skupinah. Pozorni bomo, da so pri izvajanju programa upoštevane zahteve NIJZ.

VPIS V PROGRAM 2020/2021, NOVI DNEVNIKI

Otroci in mladi, ki bodo v program Mladost na burji vstopali prvič, bodo ob vpisu 2020/2021 prejeli dnevnik ustrezne stopnje. V kolikor se bodo učitelji, skupaj z učenci in starši odločili za nadaljevanje sodelovanja tudi v prihajajočem programskem letu, bodo nove dnevnike Hubelj prejeli prvošolci in dnevnike Čaven četrtošolci. Dnevnike bodo otroci in učenci, ki se v program vključujejo kot skupina, prejeli v vrtcu oziroma šoli.

Učenci, ki bodo nadaljevali program kot posamezniki, bodo v sedmem razredu prejeli dnevnik Kastra. Dijaki in mladi bodo za nadaljevanje na zadnji stopnji burja prejeli dnevnik burja. Dnevnike bodo učenci in mladi, ki se v program vključujejo kot posamezniki, prejeli po pošti.

Vpisi bodo, v sodelovanju z vrtcem in šolami ter organizacijami v naši lokalni skupnosti, potekali v septembru. Prijavnica v program, informacije in podrobna navodila so dostopna na spletni strani www.mladostnaburji.si.

V prihajajočem programskem letu bomo Mladost na burji, ta izviren ajdovski program, ki nam ga zavida marsikatera lokalna skupnost, skupaj s strokovnimi delavci, organizacijami in vključenimi posamezniki razvijali naprej. Verjamemo, da negotova prihodnost marsikoga straši. Obstoječa nevarnost nas lahko pripelje do stanja otopelosti ali pa nas spodbudi k aktivnemu odzivu oz. aktivaciji zalog naše energije. V programu Mladost na burji prisegamo na slednje in že z navdušenjem pričakujemo pričetek novega programskega obdobja in se veselimo novih udeležencev.