podstran_prijavnica-17

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Grozdek

Prijavnico v program ( >> PRIJAVNICA GROZDEK << )Mladost na burji za značko Grozdek izpolni in odda vzgojitelj.

Dnevnike za skupino bo vzgojitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji
  Kontakt vzgojitelja

  Podatki o otrocih, ki se vključujejo v program (Številko dnevnika vpiše izvajalska organizacija)


  podstran_prijavnica-18

  Prijavnica v program Mladost na burji
  za značko Hubelj

  Prijavnico v program (>>PRIJAVNICA HUBELJ<<) Mladost na burji za značko Hubelj izpolni in odda učitelj.

  Dnevnike za skupino bo učitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji

   Razred in stopnja v programu   Kontakt učitelja:

   Podatki o otrocih, ki se vključujejo v program (Številko dnevnika vpiše izvajalska organizacija)


   podstran_prijavnica-19

   Prijavnica v program Mladost na burji
   za značko Čaven

   Prijavnico v program (>>PRIJAVNICA ČAVEN <<) Mladost na burji za značko Čaven izpolni in odda vzgojitelj.

   Dnevnike za skupino bo vzgojitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji

    Razred in stopnja v programu    Kontakt učitelja

    Podatki o otrocih, ki se vključujejo v program (Številko dnevnika vpiše izvajalska organizacija)


    podstran_prijavnica-20

    Prijavnica v program Mladost na burji
    za značko Kastra

    V program se morate prijaviti s papirnato prijavnico (>>PRIJAVNICA KASTRA <<), ki jo morajo podpisati tudi vaši starši oz. skrbniki. Prijavnico pošljite na naslov izvajalske organizacije.

    Ko bo izvajalska organizacija prejela vašo ustrezno prijavnico, vam bo dostavila dnevnik.

    podstran_prijavnica-21

    Prijavnica v program Mladost na burji
    za značko Burja

    Starejši od 15 let se v program prijavite s spletno prijavnico.

    Mlajši od 15 let se morate v program prijaviti s papirnato prijavnico  (>>PRIJAVNICA BURJA <<), ki jo morajo podpisati tudi vaši starši oz. skrbniki. Prijavnico pošljite na naslov izvajalske organizacije.

    Ko bo izvajalska organizacija prejela vašo ustrezno prijavnico, vam bo dostavila dnevnik.


     V šolskem letu 2023/2024 bom osvajal/a značko (ustrezno označi)