podstran_prijavnica-17

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Grozdek

Prijavnico v program ( >> PRIJAVNICA << ) Mladost na burji za značko Grozdek izpolni in odda vzgojitelj.

Dnevnike za skupino bo vzgojitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji

podstran_prijavnica-18

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Hubelj

Prijavnico v program ( >> PRIJAVNICA << ) Mladost na burji za značko Hubelj izpolni in odda vzgojitelj.

Dnevnike za skupino bo vzgojitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji

podstran_prijavnica-19

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Čaven

Prijavnico v program ( >> PRIJAVNICA << ) Mladost na burji za značko Čaven izpolni in odda vzgojitelj.

Dnevnike za skupino bo vzgojitelj prejel po oddaji prijavnice izvajalski organizaciji

podstran_prijavnica-20

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Kastra

V program se morate prijaviti s papirnato prijavnico ( >> PRIJAVNICA << ), ki jo morajo podpisati tudi vaši starši oz. skrbniki. Prijavnico pošljite na naslov izvajalske organizacije.

Ko bo izvajalska organizacija prejela vašo ustrezno prijavnico, vam bo dostavila dnevnik.

podstran_prijavnica-21

Prijavnica v program Mladost na burji
za značko Burja

Starejši od 15 let se v program prijavite s spletno prijavnico.

Mlajši od 15 let se morate v program prijaviti s papirnato prijavnico ( >> PRIJAVNICA << ), ki jo morajo podpisati tudi vaši starši oz. skrbniki. Prijavnico pošljite na naslov izvajalske organizacije.

Ko bo izvajalska organizacija prejela vašo ustrezno prijavnico, vam bo dostavila dnevnik.


V šolskem letu 2019/2020 bom osvajal/a značko (ustrezno označi)