Značko Zlati Čaven osvajate učenke in učenci šestega razreda osnovne šole. V program se vključite kot skupina – razred, prijavnico oddate svoji učiteljici oz. učitelju.

Značko Zlati Čaven osvojiš, če v tekočem šolskem letu izvedeš po vsaj tri različne aktivnosti iz osnovne skupine ali vsaj eno aktivnost iz zahtevnejše skupine aktivnosti na vsakem od področij programa Mladost na burji. Ta so: Moja skupnost, Moj prijatelj, Moj poklic in Moje zdravje.

Poleg navedenih aktivnosti moraš v sodelovanju s starši, skrbniki ali drugo (odraslo) osebo izvesti eno dodatno aktivnosti s področja Moja skupnost in eno s področja Moje zdravje izven pouka.

Aktivnosti beležiš v dnevnik, ki ga prejmeš, ko se prijaviš v program Mladost na burji.

Za izvedbo aktivnosti se pogovori z učiteljico oz. učiteljem.

 

Preglej aktualno ponudbo organiziranih aktivnosti.

Aktivnost

Če v aktualni ponudbi organiziranih aktivnosti nisi našel sebi primerne aktivnosti, preglej še seznam primerih aktivnosti za osvojitev značke.

Primeri aktivnosti

Navedene aktivnosti so zgolj predlogi, zato te vabimo, da se tudi sam domisliš aktivnosti, s katerimi boš ustvarjal prijetnejše okolje ter razvijal svoja znanja in kompetence.