Značko Grozdek osvajajo predšolski otroci v vrtcu. Prejmejo jo tisti otroci, ki v enem vrtčevskem letu izvedejo vsaj šest različnih aktivnosti, ki jih določi vzgojitelj, in tako pripomorejo k ustvarjanju prijetnejšega okolja, bolj solidarne in vključujoče družbe nasploh.

Aktivnosti, ki jih otroci izvajajo, so razdeljene na štiri področja in zasledujejo naslednje namene:

  • MOJA SKUPNOST – udejstvovanje v družbi
  • MOJ PRIJATELJ – solidarnost do ranljivejših skupin
  • MOJ POKLIC – kompetence za podjetništvo in izbran poklic
  • MOJE ZDRAVJE  – zdrav načina življenja in varovanje okolja.

Predšolski otroci se v program vključijo v okviru vrtca, in sicer kot skupina pod vodstvom svojega vzgojitelja. O vključitvi skupine predšolskih otrok odločajo vzgojitelji s soglasjem vodstva vrtca in staršev. Vzgojitelji beležijo aktivnosti v Grozdkov dnevnik, otroci pa pod vodstvom vzgojiteljev izdelujejo skupinsko mapo Mladost na burji.

Aktivnosti