Pismo iz vrtca: ŽIVLJENJE JE DAR

Drugi teden v oktobru so v šolah in vrtcih praznovali teden otroka, letos pod naslovom Moje pravice. Z otroki so se pogovarjali o pravici do življenja in sreče ter se glede na prevladujoče ideje otrok odločili, da se še posebej posvetijo življenjskemu ciklu živih bitij. V sklopu tega so otroci opazovali rast rastlin od semena,…