Novice

Drugi teden v oktobru so v šolah in vrtcih praznovali teden otroka, letos pod naslovom Moje pravice. Z otroki so se pogovarjali o pravici do življenja in sreče ter se glede na prevladujoče ideje otrok odločili, da se še posebej posvetijo življenjskemu ciklu živih bitij. V sklopu tega so otroci opazovali rast rastlin od semena, posajenega v zemljo, do odrasle rastline, spoznavali pa so tudi razvoj živali. Največjo pozornost so namenili življenju človeka: od rojstva in otroštva, preko mladosti v odraslo dobo, ki pa prinese zrela leta in starost. Ker so pri delu s predšolskimi otroki pomembne izkušnje, so jim omogočili srečanja z vsemi starostnimi skupinami in sodelovali tako s starši otrok kot z različnimi ustanovami v občini Ajdovščina.

 

Življenje, ki se začne v maminem trebuhu in nato z rojstvom, je otrokom približala mama z dojenčkom. Predstavila jim je vlogo mame pri negi in skrbi za dojenčka. Otroci so se nato skozi igro tudi sami preizkusili v vlogi skrbnih staršev. Sledilo je obdobje otroštva, ki so ga popestrili z obiskom prvošolcev na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in skupaj z njimi preživeli dopoldan v šolskih klopeh. Za sodelovanje z mladimi so izkoristili bližino SŠ Veno Pilon Ajdovščina ter obiskali dijake drugega letnika srednje vzgojiteljske šole. Ob umetniških dejavnostih so se veliko naučili tako dijaki kot otroci. Odraslo dobo so otrokom najlažje predstavili kar njihovi starši: nastala je cela paleta različnih poklicev in dela, ki ga vsakodnevno opravljajo. Aktivno vključeni v delo pa so bili tudi stari starši otrok, s katerimi so telovadili v sklopu simbioze giba v izvedbi Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ajdovščina. Sledilo je še zadnje življenjsko obdobje, ki so ga otrokom približali z obiskom starejših občanov v DSO Ajdovščina. Zanje so otroci pripravili krajši nastop, starejši občani pa so otrokom omogočili skupno druženje in igranje v žoga bendu. Zaključek življenja so navezali na prihajajoče praznike ob dnevu spomina na mrtve ter se s pravljicami in obiskom pokopališča dotaknili tudi teme smrti.

 

Otrokom so podarili izkušnjo, da je življenje nekaj res dragocenega in je čisto vsako življenjsko obdobje lahko lepo, če le sodelujemo med sabo in si pomagamo.

 

Klavdija in Janž