Novice

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku programa Mladost na burji za programsko leto 2020/2021. Na stopnjah GROZDEK, HUBELJ, ČAVEN, KASTRA in BURJA se je v program Mladost na burji letos vključilo 1500 otrok in mladih.

Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa so spremenili potek šolanja in na sploh posegli v naša življenja.

Vsi smo morali pokazati veliko mero potrpežljivosti in iznajdljivosti ter se prilagoditi razmeram, ki jih je epidemija prinesla. Tudi v programu Mladost na burji. Kljub vsemu otroci in mladi ostajajo aktivni in se vključujejo v raznolike dejavnosti, kjer ob podpori vzgojiteljev in učiteljev mentorjev  ter koordinatorjev programa spoznavajo našo skupnost, razvijajo odnos in razumevanje za sočloveka, skrbijo za svoje zdravje in okolje ter spoznavajo zanimive poklice.

Ob letošnjem prazniku Občine Ajdovščina so izvajali zanimive aktivnosti, ki so se v duhu prihajajočih Olimpijskih iger in obletnice ajdovskega nogometa, navezovale na šport in gibanje. V prvem razredu Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina so se pogovarjali o paraolimpijskih igrah, si ogledali posnetke, potem pa so se pri športu pomerili v “sedeči” odbojki in ugotovili, da ni enostavno.

  

Na dan praznovanja naše občine je burja plamenček ognja olimpijske bakle, ki je obiskala Ajdovščino, ponesla do Vrtovina, prižgala olimpijski ogenj in tako otvorila Vrtovinske olimpijske igre. Medtem ko se na Japonskem še sprašujejo, kako jim bo Olimpijske igre uspelo izpeljati, udeleženci programa Mladost na burji iz podružnične šole Vrtovin ne vidijo nobenih ovir in težav.

Udeleženci stopnje srebrna Kastra s Cola so se skupaj s koordinatorko programa in učiteljico športne vzgoje podali na pot čez Križno goro do Špečka nad Colom in tako vsaj malo nadoknadili izgubljeni čas za druženje.  V gibanju so tudi četrtošolci Waldorfske šole Primorska, ob Občinskem prazniku so se predstavili s svojo najljubšo športno aktivnostjo.

Z namenom obeležitve občinskega praznika so tretješolci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina pogovarjali naravni in kulturni dediščini lokalne skupnosti in oblikovali turistični spominek iz naše občine.

Učenci drugih razredov OŠ Šturje pa so zavihali rokave in prešli od besed k dejanjem. Skozi pestro paleto dejavnosti namenjenih varovanju okolja so otroci razvijali odgovoren odnos do narave, okolja in bivanja nasploh. Občina Ajdovščina in regijska Razvojna agencija ROD sta jih za njihov izjemen prispevek in izkazan interes za spoznavanje pomena protivetrnih pasov v Vipavski dolini nagradili s posebnimi sestavljankami, ki so nastale v projektu Life ViVaCCAdapt, prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline. Otroci so bili navdušeni, nad sestavljankami in tudi novim znanjem.

Program Mladost na burji se 30. maja za tekoče programsko leto zaključi. Udeleženci bodo za uspešno opravljen program ob koncu šolskega leta prejeli priznanje in značko. Glede na številne dejavnosti, ki so jih učenci opravili tekom celotnega leta, jih bomo z veseljem in kar se da slavnostno tudi podelili. Ob zaključku tega šolskega leta in programskega leta Mladost na burji bomo zmagovalci vsi. Pridobljena znanja in izkušnje ter zadovoljstvo ob doseženem cilju pa so največja nagrada vsem vključenim.