Novice

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku programa Mladost na burji za šolsko leto 2019/2020. Na stopnjah GROZDEK, HUBELJ, ČAVEN, KASTRA in BURJA se je v program Mladost na burji letos vključilo skoraj 1700 otrok in mladih.

Programsko leto bi se ob normalnih okoliščinah zaključilo 30. maja. Ukrepi za omejitev širjenja korononavirusa so v veliki meri spremenili potek šolanja in na sploh posegli v naša življenja. Vsi smo morali pokazati veliko mero potrpežljivosti in iznajdljivosti ter se prilagoditi razmeram, ki jih je ta epidemija prinesla. Tudi v programu Mladost na burji.

Zato smo zaključevanje programa Mladost na burji samo za leto 2019/2020 nekoliko prilagodili. Program bodo udeleženci lahko zaključili v dveh terminih, junija ali septembra.

STOPNJI HUBELJ IN ČAVEN

                

NAVODILA ZA ZAKLJUČEVANJE PROGRAMA MLADOST NA BURJI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020, HUBELJ in ČAVEN

Program Mladost na burji bodo udeleženci lahko zaključili v dveh terminih.

 1. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO JUNIJA

Razredniki zberejo dnevnike učencev. Preverijo, če so vse zahtevane aktivnosti ustrezno zabeležene in učenci izpolnjujejo pogoje za prejem značke in priznanja.

Izvajalski organizaciji na e- naslov info@mladostnaburji najkasneje do 17. junija razredniki oddajo poročilo, ki naj vsebuje:

 • seznam opravljenih aktivnosti (skupina aktivnosti, naslov in kratek opis aktivnosti – opravljene naloge in pridobljene izkušnje)
 • opis skupinskega projekta (samo na stopnji HUBELJ)
 • seznam aktivnosti, ki so jih učenci opravili kot posamezniki – ena aktivnost s področja Moja skupnost in ena aktivnost s področja Moje zdravje (samo na stopnji ČAVEN)
 • seznam učencev, ki so opravili aktivnosti in osvojili značko in priznanje (Ime in priimek učenca/ke)

Učenci bodo značke in priznanja prejeli med 22. in 24. junijem v matični šoli. Za točen dan in uro prejema značk in priznanj se bomo dogovorili individualno z vsakim razrednikom.

 1. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO SEPTEMBRA

Razredniki zberejo dnevnike učencev. Preverijo, če so vse zahtevane aktivnosti ustrezno zabeležene in učenci izpolnjujejo pogoje za prejem značke in priznanja.

Izvajalski organizaciji na e- naslov info@mladostnaburji najkasneje do 25. septembra razredniki oddajo poročilo, ki naj vsebuje:

 • seznam opravljenih aktivnosti (skupina aktivnosti, naslov in kratek opis aktivnosti – opravljene naloge in pridobljene izkušnje)
 • opis skupinskega projekta (samo na stopnji HUBELJ)
 • seznam aktivnosti, ki so jih učenci opravili kot posamezniki – ena aktivnost s področja Moja skupnost in ena aktivnost s področja Moje zdravje (samo na stopnji ČAVEN)
 • seznam učencev, ki so opravili aktivnosti in osvojili značko in priznanje (Ime in priimek učenca/ke)

Učenci bodo značke in priznanja prejeli glede na dogovor do 2. oktobra v matični šoli. Za točen dan in uro prejema značk in priznanj se bomo dogovorili individualno z vsakim razrednikom.

Tudi učenci, ki bodo program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, bodo s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji HUBELJ oz. ČAVEN. Učenci šestih razredov se bodo lahko v program vključili kot posamezniki na stopnji KASTRA.

STOPNJA KASTRA 

NAVODILA ZA ZAKLJUČEVANJE PROGRAMA MLADOST NA BURJI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020, KASTRA 

Spodaj navedena navodila za zaključevanje programa veljajo izključno za letošnje programsko leto. Program Mladost na burji lahko učenci zaključijo v dveh terminih, junija ali septembra.

 1. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO JUNIJA

Učenci  IZPOLNJENE DNEVNIKE (ustrezno vpisane in podpisane aktivnosti) oddate do VKLJUČNO 12. JUNIJA:

 • RAZREDNIKU V ŠOLI
 • KOODINATORKI PROGRAMA NA MATIČNI ŠOLI 
 • OSEBNO ali S PRIPOROČENO POŠTO na naslov:

INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO, Ajdovščina

Mladost na burji

Cesta IV. prekomorska 61a

5270 Ajdovščina

Učenci devetega razreda morajo za osvojitev značke ZLATA KASTRA izdelati tudi PISNO NALOGO, v kateri obravnavajo temo po lastni izbiri, povezano z občino Ajdovščina. Nalogo lahko nadomestijo z izdelavo IZDELKA, ki nosi posebno vrednost za občino Ajdovščina, njene prebivalce in njeno prepoznavnost. Pisno nalogo oz. izdelek učenci oddajo skupaj z dnevnikom do vključno 12. junija.

2. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO SEPTEMBRA

Aktivnosti učenci opravijo in jih vpišejo v dnevnike do VKLJUČNO 25. SEPTEMBRA. Način oddaje dnevnikov bomo določili pozneje in vas o tem pravočasno obvestili. Značko in priznanje učenci prejmejo do 2. oktobra 2020.

Tudi učenci, ki boste program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, boste s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji KASTRA (srebrna ali zlata) oz. BURJA.

STOPNJA BURJA

NAVODILA ZA ZAKLJUČEVANJE PROGRAMA MLADOST NA BURJI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020, BURJA 

Spodaj navedena navodila za zaključevanje programa veljajo izključno za letošnje programsko leto. Program Mladost na burji lahko zaključite v dveh terminih, junija ali septembra.

 1. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO JUNIJA

Mladi IZPOLNJENE DNEVNIKE (ustrezno vpisane in podpisane aktivnosti) oddajo do VKLJUČNO 12. JUNIJA:

 • OSEBNO ali S PRIPOROČENO POŠTO na naslov:

INŠTITUT ZA MLADINSKO POLITIKO, Ajdovščina

Mladost na burji

Cesta IV. prekomorska 61a

5270 Ajdovščina

Značko ZLATA BURJA prejmejo tisti mladi, ki poleg zahtevanih aktivnosti pripravijo in v roku oddajo projektno nalogo, ki obravnava temo po lastni izbiri, povezano z občino Ajdovščina. Navodila za pripravo projektne naloge so objavljena na spletni strani: www.mladostnaburji.si.

Projektno nalogo lahko nadomestijo z izdelavo izdelka, ki nosi posebno vrednost za občino Ajdovščina, njene prebivalce in njeno prepoznavnost. Projektne naloge in izdelke mladi pošljejo skupaj z dnevnikom izvajalski organizaciji (Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina), ki jih pregleda in oceni.

V kolikor udeleženci program uspešno opravijo v juniju, jih bomo v tednu med 15. in 19. junijem obvestili o načinu podelitve značke in priznanja.

2. PROGRAM MLADOST NA BURJI UDELEŽENCI ZAKLJUČIJO SEPTEMBRA

Vse zahtevane aktivnosti opravite in jih vpišete v dnevnike do VKLJUČNO 25. SEPTEMBRA. Način oddaje dnevnikov in pisnih nalog oz. izdelkov bomo določili pozneje in vas o tem pravočasno obvestili. Značko in priznanje prejmete do 2. oktobra 2020.

Tudi dijaki, ki bodo program Mladost na burji 2019/2020 zaključili konec septembra, bodo s prvim septembrom program lahko nadaljevali na naslednji stopnji BURJA (srebrna ali zlata).