Novice

Program Mladost na burji, ki je novost v Sloveniji, je razdeljen na štiri področja, na katerih otroci in mladi z različnimi aktivnostmi skrbijo zase, za bližnjega in za skupnost. Drugo leto delovanja programa Mladost na burji je za letošnje leto zaključeno. Na štirih različnih stopnjah se je v program letos vključilo in program uspešno opravilo skoraj 1500 otrok in mladih.V programu so letos sodelovali enote Otroškega vrtca Ajdovščina in Otroškega vrtca ob Osnovni šolo Otlica, osnovne šole in srednja šola. Skupaj z učitelji mentorji in ob pomoči koordinatorjev programa Mladost na burji, svojo podporo pa so izrazili tudi starši, so tekom šolskega leta, tudi v času šolanja na daljavo, opravili številne aktivnosti na vseh štirih področjih. Izkazali so posebno skrb do sočloveka, svojega zdravja, družbe in okolja ter pridobili kompetence za posamezne poklice. S svojim odgovornim in aktivnim sodelovanjem so oplemenitili sebe in skupnost kot celoto.

Na prvi stopnji programa imenovani Grozdek, kjer sodelujejo otroci iz enot Otroškega vrtca Ajdovščina ter vrtca ob Osnovni šoli Otlica, je program uspešno zaključilo 393 otrok. V letošnjem letu so se v program Mladost na burji prvič vključili tudi najmlajši udeleženci, stari tri leta iz enote Ob Hublju.

Ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina, Alenka Močnik: »Prepričana sem, da je potrebno otroka že v najzgodnejšem obdobju učiti in navajati na bistvene vrednote, ki prispevajo k uspehu in dobremu počutju posameznika, kot tudi širše skupnosti. Nad dejavnostmi, ki so bile v vsem obdobju, od kar je zaživel program Mladost na burji, izvedene v našem vrtcu, pa sem preprosto navdušena. Otroška razmišljanja in izjave, ideje, ki se jim porodijo ob izvajanju predvidenih vsebin, me vedno znova navdušijo in nasmejejo. Otroci so si krepili in pridobili veliko kompetenc sodelovanja, načrtovanja dejavnosti, iskanja idej in rešitev, kreativno so razmišljali in predvsem gradili na sočutnih odnosih v skupno dobro.«

V celotnem obdobju osnovnošolskega izobraževanje učenci sodelujejo na treh stopnjah programa, Hubelj, Čaven in Kastra. Program je zasnovan stopnjevalno, zato se tudi zahtevnost nalog in odgovornosti udeležencev za izvajanje aktivnosti s starostjo stopnjuje.

V program Mladost na burji so v prvi triadi vključeni skoraj vsi učenci ajdovskih šol in njihovih podružnic. V programu uspešno sodeluje tudi Waldorfska šola UE Primorska. Na stopnji Hubelj, v kateri sodelujejo učenci prve triade, je bilo letos vključenih 640 učencev. Aktivnosti so izvajali kot skupina pod mentorstvom svojih učiteljic, ki so se kljub šolanju na daljavo, odlično prilagodile razmeram in s svojimi učenci za program Mladost na burji izvedle številne zanimive, poučne in izvirne aktivnosti na vseh štirih področjih.

Ravnateljica Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, Irena Kodele Krašna : »Nekatere aktivnosti so zaradi epidemije težje izvedljive, a inovativnost otrok in njihovih mentorjev nima meja, zato so tudi ta problem uspešno rešili. S temi ali podobnimi aktivnostmi bodo naši učenci in njihovi mentorji nadaljevali tudi v prihodnjih letih, saj so pomembne za razvoj odgovornosti in samostojnosti pri učencih.«

Učenci druge triade v programu sodelujejo na stopnji Čaven. Letos je na tej stopnji sodelovalo 441 udeležencev. Večino aktivnosti so izvajali kot skupina pod mentorstvom razredničarke oz. razrednika, nekaj aktivnosti pa udeleženci na tej stopnji opravijo tudi samostojno, kot posamezniki.

Ravnateljica Osnovne šole Šturje, Lea Vidmar: »V življenju se srečujemo z izzivi, postavljamo si jih tudi sami. Menim, da je vse dosegljivo, le različno dolge poti uberemo za dosego nekega cilja. Zgodi se, da do njega ne pridemo, a na poti se gotovo marsičesa naučimo, tako dobrih izkušenj kot premagovanja ovir z veliko truda in napora. Pri mladih je to je dobra popotnica za življenje.«

Na zadnjih dveh stopnjah Kastra in Burja sodelujejo mladi v tretji triadi, tekom srednjega šolanja vse do 21. leta starosti. Aktivnosti si izbirajo in izvajajo samostojno, podporo jim nudijo koordinatorji programa na šolah ter njihovi razredniki. Šolajoči mladi v tem starostnem obdobju so se v letošnjem šolskem letu najdlje šolali na daljavo. Že za redno šolanje so morali pokazati veliko odgovornosti in prilagajanja. Nekaj mladih tudi zaradi vseh izzivov, ki jih je epidemija prinesla mladim, programa letos niso zaključili. Kljub vsemu je vse aktivnosti uspešno izvedlo 54 mladih.

Ravnateljica Osnovne šole Dobravlje, Mirjam Kalin: »Mladost na Burji je premišljen in dobro strukturiran program, ki vse starostne skupine spodbuja k aktivnostim na vseh področjih, ki v letih odraščanja izoblikujejo posameznika. Lična knjižica omogoča učencem, da svoje izkušnje beležijo in vrednotijo individualno, občasno pa tudi na ravni razreda. Skupinski pogovori o opravljenem prinašajo dragocene spodbude sošolcev ter tako razkrivajo nove možnosti in področja, kjer se lahko posameznik angažira ali potrjuje.

V četrtek 17. junija so potekale županove podelitve priznanj in značk v OŠ Šturje, Otroškem vrtcu Ajdovščina v enoti Ribnik, PŠ Vrtovin in OŠ Dobravlje. V sredo 16. junija je župan Tadej Beočanin z obiskom prijetno presenetil šestošolce iz OŠ Šturje. Priznanja in značke za osvojeni zlati Čaven jim je podelil v čudovitem okolju na Kovku, kamor so se učenci odpravili na dvodnevni izlet. Značke in priznanja Mladost na burji ter majice Grozdek s strani župana prejeli: 2. a in 2. b razred iz Osnovne šole Šturje, skupina Rdeče pike iz Otroškega vrtca Ajdovščina, enote Ribnik, vsi učenci iz Podružnične šole Vrtovin in 7. a razred iz Osnovne šole Dobravlje.

 

V torek, 22. junija, smo program Mladost na burji slovesno zaključili v MC Hiša mladih Ajdovščina v Palah, kjer je potekal sklepni dogodek ter individualna podelitev priznanj in značk posameznikom, ki so uspešno opravili vse aktivnosti stopnje zlata Kastra. Značke in priznanja je podeljeval župan Tadej Beočanin, ki je na dogodku podelil tudi dve Županovi petici, priznanji za odličen učni dosežek, kar pomeni same petice v vseh devetih letih osnovnega šolanja. To posebno priznanje sta prejeli učenki iz OŠ Dobravlje.

 

Vodja programa Urška Milač z Inštituta za mladinsko politiko: » Če so bile izkušnje prvega pilotnega leta programa dragocene, so te iz drugega leta delovanja najmanj neprecenljive. Program Mladost na burji je v času polnem izzivov v pomembne aktivnosti povezal mlade udeležence, strokovne delavce in starše ter širšo javnost. Ti so se z aktivnim in odgovornim ravnanjem ter številnimi dejavnostmi, projekti in akcijami odzivali na izzive epidemije, ki je zaznamovala to šolsko leto in marsikomu ter tudi sebi pomagali skozi težke trenutke, s katerimi smo se vsi soočali. Povezana skupnost, solidarnost oz. medsebojna pomoč ter zdravi in vedoželjni posamezniki so poslanstvo programa, kar se je v drugem letu delovanja še bolj udejanjilo. Zato menim, da je pomembno s programom nadaljevati in ga nadgrajevati.«

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina:Dragi mladi, naj bo vaša pot v prihodnje polna optimizma, ponosa, pokončnosti, samozavesti in aktivne drže. Prepričan sem, da boste, okrepljeni z znanjem in veščinami, premagali vse ovire in nizali še mnogo uspehov v mozaik naše skupnosti.” Mladim je zaželel še lepe, doživete in brezskrbne počitniške dni.

Zaključek tega posebnega leta, ki je bil vsemu navkljub zelo uspešen, smo proslavili radostno, si med seboj čestitali, se poveselili in si vsi skupaj za nagrado privoščili dober košček torte Mladost na burji.