Novice

Ajdovski program Mladost na burji je prvim osmim organizacijam v občini Ajdovščina podelil poseben znak – nalepko, ki otrokom in mladim udeležencem programa sporoča, da pri njih izvajajo dejavnosti, v katere se lahko vključujejo in tako opravljajo primerne aktivnosti za vpis v dnevnike Mladost na burji.

Otrokom in mladim, ki se v njihove dejavnosti vključijo, v dnevnike zabeležijo in s podpisom potrdijo, da so to aktivnost pri njih opravili. Program Mladost na burji je z organizacijami sklenil formalni dogovor, ki opredeljuje medsebojno sodelovanje. Vse vključene organizacije so ciljno usmerjene tudi v področje mladine, kjer uresničujejo interese mladih, lokalne skupnosti in širše družbe. S svojim delovanjem organizacije sledijo ciljem programa Mladost na burji, ki je prav tako usmerjen k vzgoji otrok in mladostnikov v aktivne in odgovorne posameznike z razvitim čutom do skupnosti, sočloveka, sebe in okolja.

V prvem krogu podeljevanja oznak »Pri nas beležimo aktivnosti: Mladost na burji« je nalepko prejel Zavod Beta – Inštitut za razvoj družbe, ki mladim udeležencem ponuja številne priložnosti za vključevanje v raznovrstne aktivnosti programa Garaža ter mnoge enostavne ali zahtevne izzive, s katerimi odgovarjajo na aktualne potrebe skupnosti. Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina in znotraj Hiše mladih delujoče mladinske organizacije in organizacije za mlade, Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko, so nalepko prejele saj s svojim delom nenehno nagovarjajo in v svoje aktivnosti vključujejo otroke in mlade, seveda tudi udeležence programa Mladost na burji. Skozi leto jim ponujajo priložnosti za sodelovanje in vključevanje v dogodke, delavnice, natečaje, festivale, projekte in posamezne akcije, ki jih izvajajo.

   

Nalepko sta prejeli tudi dve pomembnejši javni ustanovi v občini Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina in Pilonova galerija Ajdovščina, ki se svojim programom usmerjata tudi v vzgojo in izobraževanje otrok in mladih. V Pilonovi galeriji Ajdovščina šole, organizirane skupine in posamezniki v okviru programa Mladost na burji spoznavajo umetnost, seveda Vena Pilona in njegova dela, učijo se raznovrstnih umetniških tehnik in ustvarjanja, udeležijo se vodenih ogledov po razstavah, lahko pa program Pilonove galerije Ajdovščina tudi sooblikujejo. Prav tako Lavričeva knjižnica Ajdovščina s svojim pestrim programom in zanimivimi projekti in izzivi širi bralno kulturo ter nagovarja otroke in mlade skozi vse leto. Udeleženci programa Mladost na burji si v knjižnici ogledajo razstave, predstavitve knjig, obiščejo raznolika predavanja, urice pravljic, se vključujejo v izzive, kot sta trenutno aktualna mesečna uganka Lavričeve knjižnice in bralni izziv Bilka, spoznavajo pa tudi samo delovanje knjižnice in poklic knjižničarja. Rdeči križ Slovenije – območno združenje Ajdovščina v svoje prostovoljske in humanitarne projekte vedno vabi tudi mlade prostovoljce, ki lahko sodelujejo pri organizaciji krvodajalskih akcijah, pomagajo pri Izmenjevalnici oblačil, otroci in mladi se učijo osnov prve pomoči in sodelujejo v humanitarnih akcijah za pomoč ljudem v stiski.

Program Mladost na burji pri svojem delovanju sodeluje še z mnogimi ustanovami in organizacijami ter društvi v naši lokalni skupnosti, ki so tudi zelo dejavni pri ustvarjanju priložnosti za otroke in mlade ter pri predajanju svojih znanj in izkušenj. Udeleženci programa se vključujejo v aktivnosti, ki jih ponujajo Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Društvo tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina, Karitas vipavske Dekanije, Zdravstveni dom Ajdovščina, Center za krepitev zdravja, Dom starejših občanov Ajdovščina, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, naši gasilci in reševalci, ki jih otroci tako radi obiščejo ter mnoga manjša društva in združenja. Vsi pomembni akterji v naši skupnosti, kjer imajo otroci in mladi priložnosti za opravljanje aktivnosti za program Mladost na burji, bodo tudi v prihodnosti vabljeni k sodelovanju in tudi prejemu tega posebnega znaka programa.