Novice

Vsem, ki te dni prejemate na dom vaše Kastrine in Burjine dnevnike, želimo čestitati, ker ste sprejeli izziv. Ponosni smo na vas in na nalogo, ki ste si jo z vpisom v program zadali: zase, za skupnost in za lepšo prihodnost.

Nekaj napotkov, kako rokovati z vašim dnevnikom.

V programu Mladost na burji se aktivnosti izvajajo na 4 področjih:

Moja skupnost  ̶  aktivnosti, ki krepijo pripadnost do lokalne skupnosti oz. aktivnosti, s katerimi skrbimo za prijaznejše lokalno okolje.

Primeri aktivnosti:

 • udeležba oz. nastop na občinski, krajevni oz. drugi proslavi;
 • pomoč pri delu v krajevni/vaški skupnosti, nevladni oz. drugi organizaciji;
 • enostavnejše urejanje opreme oz. objektov na javnih površin (npr. skrb za spomenik, popravilo poškodovane klopce);
 • obisk organizacij javnega pomena (npr. gasilci), nevladnih, humanitarnih idr. lokalnih organizacij, pri čemer oseba spozna organizacijo, njeno delovanje in njen pomen;
 • obisk druge ustanove, katere delovanje je pomembno za občino in širše;
 • obisk primorskih ali drugih slovenskih krajev, ki nosijo zgodovinski ali kulturni pomen (npr. Bolnica Franja, rojstne hiše Franceta Prešerna).

Moj prijatelj  ̶  aktivnosti,  ki krepijo solidarnost do sočloveka.

Primeri aktivnosti:

 • pomoč sovrstnikom, otrokom (npr. pri pisanju domačih nalog, učna pomoč oz. kakršnakoli pomoč, ki jo dotična oseba potrebuje), starejšim oz. ranljivim skupinam (dostava kosila starejši osebi, pomoč pri pripravi drv za zimo idr.);
 • druženje z ranljivimi skupinami (npr. v Domu starejših občanov, na Šentu, Ciriusu idr.);
 • sodelovanje oz. organizacija humanitarnih akcij.

Moj poklic  ̶  aktivnosti, ki otroku omogočajo pridobivanje kompetenc in veščin, ki mu lahko pomagajo pri iskanju svoje poklicne poti.

Primeri aktivnosti:

 • udeležba na Incastri oz. obisk podjetij;
 • predstavitev poklica sošolcem oz. drugi ciljni skupini;
 • udeležba na različnih tečajih oz. delavnicah;
 • udeležba na podjetniških delavnicah.

Moje zdravje  ̶  aktivnosti za krepitev zdravja in skrb za okolje.

Primeri:

 • udeležba na pohodih oz. drugih športnih aktivnostih;
 • udeležba na delavnicah oz. predavanjih o zdravem načinu življenja;
 • sodelovanje na čistilnih akcijah, pri recikliranje starega papirja oz. drugega materiala.

Ko otrok/mlada oseba posamezno aktivnost izvede, jo zabeleži v dnevnik. Oseba, pri kateri ali s katero je posameznik aktivnost izvedel, podpiše dnevnik. Podpis predstavlja potrdilo, da je posameznik opravil aktivnost. Aktivnost lahko posamezniku podpiše kdorkoli, ki lahko potrdi njeno izvedbo.

Primeri, kdo lahko podpiše dnevnik: otrok oz. starš otroka, ki mu je udeleženec v programu pomagal pri pisanju domače naloge; starš otroka, s katerim se je udeleženec v programu udeležil pohoda; učitelj npr. na tečaju italijanskega jezika; zaposlen v gorski koči, ki jo je udeleženec obiskal; zaposlen v organizaciji, ki jo je udeleženec obiskal; starejša oseba, kateri je udeleženec pomagal pri pripravi drv za zimo idr.

Če je udeleženec enako aktivnost izvedel večkrat, jo v dnevnik zabeleži samo enkrat. Večkratno izvedbo enake aktivnosti se potrjuje s podpisi (na voljo imate 4 prazna polja za datum in podpis odgovorne osebe).

Vabimo vas, da si ogledate, katere aktivnosti vam ponujajo naše lokalne sodelujoče organizacije. Nabor je res pester!

Še več primerov aktivnosti si lahko torej ogledate v rubriki »Aktualna ponudba organiziranih aktivnosti«, kjer si poleg ponudbe prostovoljskih del lahko ogledate tudi razpredelnico »Primeri aktivnosti«. (Pozor: svetujemo, da izberete ustrezen iskalni niz: stopnjo in področje, saj bo tako razpredelnica preglednejša in hitreje boste dostopali do željenih informacij).

Opomba: vse udeležence v programu Mladost na burji spodbujamo, da si aktivnosti poiščejo (izmislijo) tudi sami in tako našo ponudbo dodatno obogatijo s svojimi izvirnimi predlogi, ki bodo zagotovo najbolj odražali potrebe vaške/lokalne skupnosti.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki 040 769 676.