Novice

Najmlajši udeleženci programa Mladost na burji iz Otroškega vrtca Ajdovščina tudi v tem programskem letu navdušujejo. Tokrat so se otroci iz skupine Rumene pike iz enote Ribnik vključili v projekt Turizem v vrtcu in se podali v raziskovanje vodnih virov v naši dolini. Vsa svoja odkritja so strnili v razstavo “Poiščimo vodne zaklade Vipavske doline”, ki je na ogled v galeriji Hiše mladih v Ajdovščini do 6. februarja.

Preden pa so lahko otrokom vodo predstavili kot za življenje dragocen zaklad, so vodo, osnovni vir življena, premaknili čisto na začetek, ko se je planet Zemlja šele oblikoval. Otroci so spoznali nastanek našega planeta,  kako je nanj voda sploh prišla in koliko vode je potrebno, da Zemlja deluje kot planet življenja. Postavila so se jim številna vprašanja, kot npr.: ali je samo na našem planetu voda, od kod voda prihaja, zakaj v reki vode nikoli ne zmanjka, zakaj je voda v morju slana, kako pride voda v oblake idr.

Najmlajšim najbolj poznani sta seveda naši reki Hubelj in Vipava. Otroci iz Rumenih pik so reko Hubelj prehodili od izvira do izliva v reko Vipavo. Spoznavali so stare zapise in legende o vodi, proučevali pomen vode za ljudi, za pridelek in življenje v naši dolini, se v vodi igrali in se ob šumenju vode tudi sprostili. Spoznali so vse glavne in že poznane turistične vodne vire Vipavske doline, ki jih predstavljajo tako na turistični informacijski točki v Ajdovščini kot tudi na raznih spletnih straneh.

   

A njihov cilj je bil, da odkrijejo še kaj novega in nepoznanega. Kot to udeleženci programa Mladost na burji že zelo dobro znajo, so sprejeli izziv, da skupaj s starši ali drugimi sorodniki v bližini svojega doma ali vasi, v kateri živijo, poiščejo kakšen vodni vir, ki je imel že v preteklosti pomembno vlogo za domačine ali pa je še danes posebnost tistega kraja. Ustvarili so čudovite risbe, skupaj s starši pa so najdene vodne zaklade fotografirali in pripravili krajše zapise, zakaj je izbran vodni vir poseben in turistično zanimiv. Ugotovili so, da je v naši dolini res ogromno lepih vodnih virov, ob katerih se lahko sprostimo in naužijemo življenjske energije. Našli pa so tudi nekaj zdravilnih virov, kjer se lahko rešijo nekatere zdravstvene težave. Vse na novo najdene vodne zaklade so s pomočjo označenih točk na zemljevidu občine Ajdovščina oblikovali v preprosto informacijsko tablo, ki ponuja ideje za ogled in vodna doživetja v zgornjem delu Vipavske doline.

Za popestritev in prenašanje znanja o pomenu vode in vodnih zakladih na različne generacije so z otroki oblikovali tudi didaktično igro, postavljeno na podlogo skice našega dela Vipavske doline. Igralci z metanjem kocke napredujejo po poljih igralne podloge in ob posameznih označenih točkah rešujejo različne naloge. V igri je poleg prepoznavanja glavnih turističnih značilnosti potrebno pokazati tudi splošno znanje o vodi ter novo pridobljena znanja o vodnih zakladih domačega kraja.

   

Otroci vas lepo vabijo k ogledu razstave v Hišo mladih v Pale. Vzemite si čas in svoje doživetje razstave vpišite v knjigo vtisov v galeriji.

https://www.facebook.com/mladostnaburji/videos/4933437303402859

Klavdija Mikuš – vzgojiteljica, Jakob Černigoj – pomočnik vzgojiteljice in Anuša Kobal – spremljevalka otroku,

vsi mentorji programa Mladost na burji