Novice

Z novim šolskim letom je v občini Ajdovščina burja zavela z novo, mladostniško močjo. V program Mladost na burji, ki spodbuja otroke in mlade k aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju otrok in mladine v lokalni skupnosti ter k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe, se je vpisalo preko 1.800 otrok in mladih. »Veseli smo, da je že prvi mesec izvajanja, program deležen tolikšnega zanimanja in podpore: tako s strani otrok in mladine kot učiteljev, staršev ter lokalnega okolja in organizacij, ki v njem sodelujejo. Ponosni smo, da se lahko naše okolje zanese na aktivne mlade, ki so sprejeli izziv in se zavezali, da bodo s svojimi prostovoljnimi in prizadevnimi aktivnostmi pridobivali kompetence za osebnostno rast, predvsem pa za aktivno udejstvovanje v skupnosti,« pohvali vse sodelujoče Rozana Mužica z Inštituta za mladinsko politiko.

V okviru programa Mladost na burji otroci in mladi izvajajo aktivnosti na štirih področjih, ki so jih v občini Ajdovščina prepoznali kot ključne za ustvarjanje prijaznejšega okolja ter pridobivanje znanj, kompetenc in veščin, ki otrokom in mladim pomagajo pri odraščanju v zdrave, aktivne, solidarne in odgovorne posameznike, sposobne prevzemanja odgovornosti zase, za svoje bližnje in družbo kot celoto: Moja skupnost spodbuja k aktivnemu udejstvovanju v družbi; Moj prijatelj razvija solidarnost do ranljivejših skupin; Moj poklic omogoča pridobivanje kompetenc za podjetništvo in izbran poklic; Moje zdravje spodbuja k zdravemu načinu življenja in varovanju okolja.

Če udeleženec v programu v enem šolskem letu izvede po tri aktivnosti z vsakega od navedenih področij, prejme značko: Grozdek je za predšolske otroke, Hubelj je namenjen otrokom prve triade, Čaven otrokom druge triade in Kastra otrokom zadnje triade osnovne šole. Najstarejši, torej mladi od 15. do 21. leta, pa se potegujejo za značko Burja. Vse aktivnosti se beležijo v lične dnevnike, ki, tako kot tudi značke, nosijo ime po lokalnih danostih oz. znamenitostih.

Program je izviren in edinstven v našem širšem okolju ter je rezultat sodelovanja različnih lokalnih akterjev, ki so svoje znanje, izkušnje ter vizije delili z občino Ajdovščina in Inštitutom za mladinsko politiko, da bi skupaj zasnovali program, ki bo nagovarjal mlade. Pri zasnovi programa so sodelovale vse šole v naši občini, številne nevladne organizacije in javni zavodi ter seveda Občina Ajdovščina. V dopisu, ki ga prejmejo vsi otroci in mladi, ki se v program vključijo kot posamezniki, je Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina tako izrazil svojo podporo mladim: »Ponosen sem, da Občina Ajdovščina premore mlade, ki si želite spreminjati svet na bolje. Tako bo naša lokalna skupnost bogatejša za posameznike, ki bodo prevzeli odgovornost ne samo zase, pač pa tudi za družbo, v kateri živijo … Vabim te, da svoje naloge opravljaš vestno, se ob tem veliko naučiš in seveda zabavaš ter spoznavaš nove kraje in ljudi.«

Otroke in mlade še naprej vabimo, da sprejmejo izziv in se nam pridružijo! Prijavnice dobijo na spletni strani www.mladostnaburji.si, kjer je na voljo tudi več informacij.