Novice

S programom smo v letu 2019 orali ledino v slovenskem prostoru in želeli med mladimi okrepiti pripadnost lokalni skupnosti in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri ustvarjanju boljšega okolja za življenje in razvoj.

Kljub spreminjajočim se časom in posebnim razmeram, v katerih je program v preteklih letih deloval,so ga ravno te okoliščine še bolj okrepile in izrazile njegov pomen in vrednost za celotno skupnost.

S koncem šolskega leta 2021/2022 se zaključuje tretje programsko leto Mladost na burji in na štirih različnih stopnjah je bilo aktivno vključenih nekaj manj kot 1450 otrok in mladih.

V preteklem tednu je župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin nekaterim učencem priznanja in značke za posebne dosežke osebno podelil na njihovih šolah, česar so se letos razveselili šestošolci iz Osnovne šole Šturje, vsi učenci podružnične šole Črniče ter učenci četrtega in petega razreda Waldorfske šole Primorska.

V četrtek, 16. junija, pa smo letošnje programsko leto sklenili s slavnostno prireditvijo v Hiši mladih Ajdovščina, kjer je potekala individualna podelitev značk posameznikom, ki so uspešno opravili vse aktivnosti stopnje zlata Kastra.

Priznanje in značko Zlata Kastra je letos pod mentorstvom koordinatorke Nives Žibrik osvojilo osem učenk in učencev devetega razreda Osnovne šole Col ter enajst učenk in učencev iz Osnovne šole Dobravlje, njih je spremljala mentorica Helena Brataševec.

Udeležencem programa Mladost na burji, od najmlajših grozdkov in vse do stopnje burja so na njihovi poti osvajanja priznanj in značk ob strani stali in jih podpirali njihovi učitelji mentorji, koordinatorji programa v vrtcu in na šolah ter njihovo vodstvo. Na slavnostnem dogodku so za sodelovanje, trud in vztrajnost prejeli posebno zahvalo. Značke, priznanja in zahvale sta podelila župan Tadej Beočanin ter vodja programa Mladost na burji Urška Milač.

V treh letih izvajanja programa je le ta dosegel visoko prepoznavnost v lokalni skupnosti. Vanj se vsako leto s svojo ponudbo aktivnosti vključuje tudi vedno več organizacij, institucij, neformalnih skupin in posameznikom. Vpliv delovanja programa je čutiti v celotni lokalni skupnosti, ki skupaj z aktivnimi otroki in mladimi še hitreje raste in se razvija.