Novice

V Ajdovščini se je v četrtek 9. julija odvil študijski obisk predstavnikov Ministrstva RS za okolje in prostor, Inštituta za politike prostora in Skupnosti občin Slovenije z namenom spoznavanja dobrih praks in orodij za podporo prebivalcem.

Naša občina, ki je srečanje podprla, je nosilka številnih dobrih praks, med njimi izstopata projekta Moja pobuda in Mladost na burji.

V Dvorani prve slovenske vlade so se ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov zbrali sešli predstavniki občin, nevladnih organizacij in drugi akterji, ki so želeli pobližje spoznati primere dobrih praks na našem območju.

Udeležence je zelo zanimal participativni proračun, ki ga je Občina Ajdovščina kot prva v Sloveniji uspešno izvedla od uveljavitve do uresničitve, kar pomeni, da so spremembe že vidne v prostoru.

To je omogočilo tudi izvedbo kvalitetnega terenskega dela dogodka z ogledom nekaterih izvedenih projektov iz participativnega proračuna.

Kot je uvodoma projekt predstavil župan Tadej Beočanin, gre za izjemno uspešen pristop, ki ga bomo v prihodnje peljali naprej: »Občankam in občanom smo dali možnost odločanja, da lahko svoje ideje posredujejo v projektu, ki jih skozi ustaljene postopke odločanja ne morejo ustrezno izraziti in uveljaviti. Iz tega so izšli mnogi uspešni projekti, ki so vidni tako v mestu kot na podeželju.«

        

V nadaljevanju je vodja programa Mladost na burji Urška Milač predstavila glavne značilnosti vključevanja mladih, ki skozi program aktivno prispevajo k bolj solidarni in odgovorni skupnosti.

Sledil je ogled glavnih znamenitosti mesta in primerov realiziranih Mojih pobud. Udeleženci so si z zanimanjem ogledali razstavne panoje ob poti mimo grajskega vrta in urejene sprehajalne poti ob Hublju z označenimi tablami, ki so plod Moje pobude. Na obrežju Hublja jih je v knjižnici pod krošnjami sprejel še direktor Lavričeve knjižnice Artur Lipovž, pot so nadaljevali po Vilharjevi ulici vse tja do Hiše mladih, kjer so si pobližje ogledali Mladinski center in športne površine v Palah ter aktualno razstavo v galeriji Hiše mladih “Moja Ajdovščina”.

   

V popoldanskem času smo se seznanili še s procesom digitalizacije procesa participativnega proračuna v Mestni občini Koper, spoznali projekt Zunaj, s katerim Ljubljana podpira male lokalne akcije, ter predstavili še, kako so v Idriji skupaj s prebivalci načrtovali trajnostno regeneracijo mesta.